Sněmovní tisk 697
Budapešťská úmluva o přepr. zboží po vod. cestách - CMNI

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 697/0 dne 21. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 6. 2004 (usnesení č. 316). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 10. 2004 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1309).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 697/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1544).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 25. 2. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 3. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 15 pod číslem 32/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, nákladní doprava, vnitrozemská vodní cesta, vnitrozemská vodní dopravaISP (příhlásit)