Sněmovní tisk 696
Dohoda mezi ČR a ŠSR o zrušení vízové povinnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 696/0 dne 4. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Mallotová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2004 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1212).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 696/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 9. 2004 na 35. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1288).

Senát

 • PS

  Cyril Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 6. 2004 jako senátní tisk 374/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 374/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 7. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 505).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 10. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 8. 2008 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 21 pod číslem 56/2008 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, cizinecké právo, Švýcarsko, vízová politika, vstup cizincůISP (příhlásit)