Sněmovní tisk 648
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 648/0 dne 22. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: MUDr. Josef Janeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1117).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 648/2, který byl rozeslán 21. 10. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 148, usnesení č. 1358).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 648/3, který byl rozeslán 2. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 12. 2004 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 343, usnesení č. 1422).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 1. 2005.
  Návrh zákona 2. 2. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2005 poslancům jako tisk 648/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2005 poslancům jako tisk 648/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 438, usnesení č. 1540).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 3. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 3. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 3. 2005.

Zákon vyhlášen 30. 3. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 42 pod číslem 123/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bezplatná zdravotní péče, databáze, informační systém, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)