Sněmovní tisk 611
Novela z. o ochraně státních hranic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: Říman Martin a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 611/0 dne 25. 3. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 3. 2004. Vláda zaslala stanovisko 23. 4. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 4. 2004 jako tisk 611/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 5. 2004 na 31. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 5. 5. 2004 na 31. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1119).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 611/3, který byl rozeslán 17. 7. 2004 v 16:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 333, usnesení č. 1230).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 393, dokument 393/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Josef Kaňa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako tisk 393/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 7. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 500).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 8. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 8. 2004.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 166 pod číslem 481/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hranice státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika

Deskriptory EUROVOCu: hranice, obranná politika, územní suverenita

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)