Sněmovní tisk 608
Interpelace M.Grebeníčka na K. Čermáka ve věci B.T. Hohensteina

Dokument

Autor: doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Miroslava Grebeníčka na ministra spravedlnosti Karla Čermáka ve věci postupu Ministerstva spravedlnosti České republiky a soudů ve věci pokusů Bertholda Thuna Hohensteina nabýt majetku a majetkových práv po Leopoldu Hohensteinovi přešlých na stát a konfiskovaných dle dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše
Adresát: JUDr. Karel Čermák
Podáno dne: 11. 2. 2004
Odesláno adresátovi: 12. 2. 2004
O zařazení na schůzi požádáno dne: 12. 3. 2004

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 15. 3. 2004 jako tisk 608/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usnesení



Deskriptory EUROVOCu: odškodnění, právní systém, převod vlastnictví, propadnutí věcí



ISP (příhlásit)