Sněmovní tisk 591
Úml. o potl. protipráv. činů proti bezpeč. námoř. plavby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 2. 2004.
Zástupce navrhovatele: Šimonovský Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 591/0 dne 24. 2. 2004.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 3. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Tomáš Dub a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1056).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 591/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 6. 2004 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1207).

Senát

 • PS

  Milan Šimonovský předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 2. 2004 jako senátní tisk 281/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 240, které bylo rozdáno jako tisk 281/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 5. 2004 a přijal usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako tisk 281/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 430).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9.07.2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 5. 10. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 46 pod číslem 100,101/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní trestní právo, námořní bezpečnost, námořní doprava, námořní plavba, organizovaný zločin, pirátství, terorismus, trestný činISP (příhlásit)