Sněmovní tisk 582
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Doktor, Vladimír Doležal, Alena Páralová) předložila sněmovně návrh zákona 30. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: Doktor Michal a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 582/0 dne 2. 2. 2004.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 2. 2004. Vláda zaslala stanovisko 4. 3. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 3. 2004 jako tisk 582/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, invalidní pojištění, rodinné přídavky, vedlejší příjmy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)