Sněmovní tisk 578
Smlouva mezi ČR a SR o úpravě režimu na stát. hranicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 578/0 dne 30. 1. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 1. 2004 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 2. 2004 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 938).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 4. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 578/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 5. 2004 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 578/Z.
 • 2

  Projednávání bylo 23., 29. 6. 2004 na 33. schůzi odročeno (hlasování č. 205, usnesení č. 1205).


 • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 578/2 (přerušuje projednávání).

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 1. 2004 jako senátní tisk 276/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 2. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Josef Kaňa) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 3. 2004 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 276/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 145.
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 5. 2004 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 276/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 11. 11. 2010 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, pohraniční oblast, Slovensko, vnější hranice Evropské unieISP (příhlásit)