Sněmovní tisk 551
Novela z. o Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Votava, Milada Emmerová, Rudolf Tomíček) předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2003.
Zástupce navrhovatele: Votava Václav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 551/0 dne 19. 12. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 12. 2003. Vláda zaslala stanovisko 16. 1. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 1. 2004 jako tisk 551/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: nemovitost, povinnosti úředníka, struktura státní správy, veřejný majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)