Sněmovní tisk 548
Doh. o posuz. shody a akc. prům. výr. ČR a Islan.republika

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 12. 2003.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 548/0 dne 8. 1. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 1. 2004 (usnesení č. 237). Určil zpravodaje: JUDr. Karel Kühnl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Mezinárodní smlouva 2. 2. 2004 vzata zpět.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropský průmyslový prostor, Island, ochrana trhu, průmyslové vlastnictví, průmyslový výrobek, sladění noremISP (příhlásit)