Sněmovní tisk 533
Novela z. o trestním řízení soudním - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 533/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 878).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 533/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 533/2, který byl rozeslán 6. 4. 2004 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2004 na 31. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 108, usnesení č. 1138).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 533/3, který byl rozeslán 22. 6. 2004 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 291, usnesení č. 1225).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 7. 2004.
  Zákon Senátem schválen 29. 7. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2004.
  Prezident zákon nepodepsal a 23. 8. 2004 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 533/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 533/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 103, usnesení č. 1276).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 10. 2004.

Zákon vyhlášen 22. 10. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 184 pod číslem 539/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, evropský soudní prostor, evropský zatýkací rozkaz, mezinárodní trestní právo, policejní zadržení, Soudní dvůr Evropské unie, soudní řízení, soudní spolupráce, trestní řízení, vazba, vydání, vyhoštění

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)