Sněmovní tisk 53
V. n. z. o odborné způsobilosti lékaře - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Součková Marie.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 53/0 dne 24. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: MUDr. Milan Cabrnoch a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 81).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 53/4, který byl rozeslán 11. 4. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 264, usnesení č. 408).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 4. 2003.
  Návrh zákona 23. 5. 2003 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 5. 2003 poslancům jako tisk 53/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 5. 2003 poslancům jako tisk 53/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 6. 2003 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 476).Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, lékař, lékárník, lékařské vzdělávání, lékařský obor, odborná kvalifikace, profesní komora, profesní příprava, zdravotnické povolání, zubní lékař

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)