Sněmovní tisk 515
Sml. mezi ČR a Polskou rep. o právní pomoci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Čermák Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 515/0 dne 21. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 11. 2003 (usnesení č. 218). Určil zpravodaje: JUDr. Karel Kühnl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1053).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 515/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 6. 2004 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1191).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 7. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 1. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 1 pod číslem 2/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, občanskoprávní řízení, Polsko, právní pomoc, trestní právoISP (příhlásit)