Sněmovní tisk 502
N.z. o dani silniční

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Ing. Vladimír Doležal předložil sněmovně návrh zákona 11. 11. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 502/0 dne 12. 11. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 11. 2003. Vláda zaslala stanovisko 12. 12. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2003 jako tisk 502/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 12. 2003 (usnesení č. 231). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Vlček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 6. 1. 2004 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z motorových vozidel, nákladní vozidlo, pozemní doprava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)