Sněmovní tisk 487
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2002

Autor: Ambrozek Libor

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Libor Ambrozek předložil Senátu dokument 30. 10. 2003 jako senátní tisk 183/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 1. 2004 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 183/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 335).Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, přibližování legislativy, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, znečišťování životního prostředíISP (příhlásit)