Sněmovní tisk 473
Novela z. o půdě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Kraje Vysočina předložilo sněmovně návrh zákona 10. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Dohnal František.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 473/0 dne 13. 10. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 10. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 10. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 11. 2003 jako tisk 473/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kučera a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 700, usnesení č. 799).Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: nemovitost, půda ve vlastnictví státu, správní rozhodnutí, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)