Sněmovní tisk 45
Vládní návrh z. o platu a odměně za pracovní pohotovost

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 10. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 9. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 355, dokument 355/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 9. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 9. 2002 a přijal usnesení č. 328, které bylo rozdáno jako tisk 355/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 9. 2002 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 355/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 9. 2002.
  Prezident zákon podepsal 23. 9. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 9. 2002.

Zákon vyhlášen 27. 9. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 150 pod číslem 421/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: mzda, mzdové tarify, státní zaměstnanec

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)