Sněmovní tisk 432
Dohoda o posuzování a akceptaci prům.výrobků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 8. 2003.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 432/0 dne 22. 8. 2003.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 9. 2003. Určil zpravodaje: JUDr. Karel Kühnl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 2003 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 674).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 432/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 703).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 11. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 5. 11. 2003.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 11. 2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 22. 1. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 3 pod číslem 7/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská společenství, ochrana trhu, průmyslová politika EU, průmyslový výrobek, sladění noremISP (příhlásit)