Sněmovní tisk 424
Novela z. o trestním řízení soudním - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 8. 2003.
Zástupce navrhovatele: Čermák Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 424/0 dne 8. 8. 2003.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 742).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 424/2, který byl rozeslán 18. 2. 2004 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 555, usnesení č. 960).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 3. 2004.
  Zákon Senátem schválen 8. 4. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 7. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 283/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kompetence soudce, ombudsman, trestní právo, trestní řízení

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)