Sněmovní tisk 419
Novela z. o péči o zdraví lidu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Kvapil Tomáš a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 419/0 dne 1. 8. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 8. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 9. 2003 na 20. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 649).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23., 30. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 419/3, který byl rozeslán 31. 10. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 244, usnesení č. 772).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2003 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2003 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 419/4, který byl rozeslán 12. 12. 2003 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2003 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 48, usnesení č. 834).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 419/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 419/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 156, usnesení č. 917).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 2. 2004.
  Prezident zákon nepodepsal a 11. 3. 2004 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 419/7.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 419/8.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 24, usnesení č. 980).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 3. 2004.

Zákon vyhlášen 9. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 156/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Politika, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: dokumentace, důvěrná informace, lékařské údaje, osobní údaje, seznam, zdraví veřejnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)