Sněmovní tisk 417
V.n.z. o zdrav.pojištění dětí cizinců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Kubinyi Jozef.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Cizinci, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, dítě migrující rodiny, povolení k pobytu, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)