Sněmovní tisk 415
Novela z. školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 415/0 dne 28. 7. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 8. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2003 jako tisk 415/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna


2. Čtení Návrh zákona 29. 9. 2004 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: školství, student, učitel, vzdělávání, žák, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)