Sněmovní tisk 399
Novela z. o pojistném na všeob. zdrav. pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Součková Marie.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 399/0 dne 9. 7. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2003 (usnesení č. 171). Určil zpravodaje: MUDr. Milan Cabrnoch a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 24. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 633).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 399/2, který byl rozeslán 25. 9. 2003 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 220, usnesení č. 669).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 10. 2003.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 2003.
  Prezident zákon nepodepsal a 26. 11. 2003 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 399/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 399/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 11. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 752, usnesení č. 812).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 22. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 150 pod číslem 455/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: osoba samostatně výdělečně činná, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)