Sněmovní tisk 355
Novela z. o České obchodní inspekci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 355/0 dne 12. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 575).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 355/3, který byl rozeslán 15. 10. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 203, usnesení č. 698).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 11. 2003.
  Zákon Senátem schválen 4. 12. 2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 19. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 439/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Organizace neziskové, Rozpočet, Ústavy sociální péče

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: duševní vlastnictví, humanitární pomoc, propadnutí věcí, průmyslové vlastnictví, spotřební zboží, značka

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)