Sněmovní tisk 342
Novela z. o stát. sociál. podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Mládež, Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: obec, ochrana dítěte, přenesení pravomoci, sociální dávky, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)