Sněmovní tisk 337
Novela z. o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Svoboda, Vladimír Laštůvka, Libor Rouček, Jaroslav Lobkowicz) předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2003.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 337/0 dne 2. 6. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 6. 2003. Vláda zaslala stanovisko 2. 7. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 7. 2003 jako tisk 337/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 7. 2003 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 693).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh zákona a vydal 9. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/3 (pozměňovací návrhy).
  • Zahraniční výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 16. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/4 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 18. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 337/6, který byl rozeslán 25. 2. 2004 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 474, usnesení č. 941).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 7. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 282/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád jednací

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní výbor, přibližování legislativy, uplatňování právních předpisů EU

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)