Sněmovní tisk 292
Novela z. o civilním letectví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Jan Klas předložil sněmovně návrh zákona 15. 4. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 292/0 dne 16. 4. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 4. 2003. Vláda zaslala stanovisko 14. 5. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 5. 2003 jako tisk 292/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2003 (usnesení č. 139). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 6. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 48, usnesení č. 537).Hesla věcného rejstříku: Doprava, Extremismus

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, bezpečnostní služby, civilní letectví, letecké právo, letiště, vzdušná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)