Sněmovní tisk 262
V. n. z. o výkonu zajištění majetku a věcí v trest. řízení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 262/0 dne 20. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Pospíšil a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 393).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 7. 2003 na 18. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 375, usnesení č. 609).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 7. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 137, dokument 137/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 7. 2003 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 137/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 8. 2003 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 194).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Zákon vyhlášen 28. 8. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 279/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Kriminalita

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: propadnutí věcí, trestní řízení, výkon rozhodnutí, zabavení věci

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)