Sněmovní tisk 252
V. n. z. o obecné bezpečnosti výrobků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 252/0 dne 19. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 401).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 252/3, který byl rozeslán 25. 6. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 191, usnesení č. 580).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 7. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 128, dokument 128/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 128/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 128/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 8. 2003 na 9. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 177).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Zákon vyhlášen 28. 8. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 277/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Normy technické, Obchod a služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, dohled nad trhem, informace pro spotřebitele, nebezpečná látka, ochrana spotřebitele, označení výrobku, technické předpisy a normy

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)