Sněmovní tisk 249
V. n. z. o změnách stát. hranic s Rakouskou republikou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 249/0 dne 18. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 402).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 110 dní.

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 249/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 32, usnesení č. 675).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 10. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 181, dokument 181/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 10. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Josef Kaňa) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 181/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 181/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 300).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 25. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 76/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hranice státní, Ústava České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika

Deskriptory EUROVOCu: hranice, pohraniční oblast, Rakousko, revize dohodyISP (příhlásit)