Sněmovní tisk 229
Návrh zákona o rozsahu bran. povin. a voj. správ. úřadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Nečas, Jan Vidím) předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Nečas Petr, Jan Vidím.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 229/0 dne 20. 2. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2003. Vláda zaslala stanovisko 20. 3. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 3. 2003 jako tisk 229/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hönig a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 383).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 27. 8. 2004 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, civilní služba, vojenský výcvik, základní vojenská služba

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)