Sněmovní tisk 21
N. z. o převodů majetku státu na jiné osoby a o FNM ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Kocourek, Václav Klaus, Miroslav Beneš, Jan Zahradil, Hynek Fajmon, Miroslava Němcová, Miroslava Němcová) předložila sněmovně návrh zákona 20. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Kocourek Martin a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 21/0 dne 21. 8. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 8. 2002. Vláda zaslala stanovisko 10. 9. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 9. 2002 jako tisk 21/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2002 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 10. 2002 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 22. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 229, usnesení č. 147).Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: pomoc obětem neštěstí, povodeň, prevence environmentálních rizik, převod vlastnictví, přírodní katastrofa, privatizace, státní rozpočet, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)