Sněmovní tisk 200
Vládní návrh zákona o živnostenském podnikání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 200/0 dne 6. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 282).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 200/3, který byl rozeslán 11. 2. 2004 v 17:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 175, usnesení č. 921).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 3. 2004.
  Zákon Senátem schválen 25. 3. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 167/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Schůze Poslanecké sněmovny, Zákon živnostenský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Pracovní síla, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: Evropský hospodářský prostor, evropský podnik, odborná kvalifikace, princip vzájemného uznávání, svoboda obchodu, svoboda usazování, živnost

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)