Sněmovní tisk 165
Vládní návrh zákona o návykových látkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 2002.
Zástupce navrhovatele: Součková Marie.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 165/0 dne 6. 1. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2003 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Ing. Lucie Talmanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 269).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 165/2, který byl rozeslán 14. 5. 2003 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 157, usnesení č. 476).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 6. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 112, dokument 112/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 6. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Karel Tejnora).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 11. 6. 2003 a přijal usnesení č. 70 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 11. 6. 2003 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 112/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 19. 6. 2003 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 112/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 6. 2003 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 155).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 223/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: drogová závislost, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, kontrola léčiv, omamná látka, přibližování legislativy, psychotropní látka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)