Sněmovní tisk 163
Novela sml. mezi ČR a SR o vytvoření celní unie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 12. 2002.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 163/0 dne 8. 1. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 1. 2003 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 339).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 5. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 163/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal mezinárodní smlouvu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 163/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 163/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27. 6. 2003 na 18. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 566).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 7. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 9. 2003.

Senát

 • PS

  Milan Urban předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 7. 2003 jako senátní tisk 138/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Doubrava), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 138/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 8. 2003 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 138/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 9. 2003 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 138/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 9. 2003 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 138/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 9. 2003 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 212).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 9. 2003.Deskriptory EUROVOCu: celní dohoda, celní spolupráce, celní unie, Česká republika, přistoupení k Evropské unii, Slovensko, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)