Sněmovní tisk 1267
Novela z. o veřejných knihovnách (knihovní zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 3. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1267/0 dne 10. 3. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 3. 2006 (usnesení č. 566). Určil zpravodaje: Ing. František Strnad a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 91, usnesení č. 2379).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 4. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 340, dokument 340/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 5. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Josef Kalbáč).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 5. 2006 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 340/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 16. 5. 2006 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 340/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 5. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 475).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 3. 7. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 341/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informovanost, Knihovny

Deskriptory EUROVOCu: informační služba, internet, poskytování služeb, poskytovatel internetových služeb, veřejná knihovna

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)