Sněmovní tisk 1261
Vl.n.z. o poskytnutí záruky na zajištění úvěru - EUROFIMA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 2. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1261/0 dne 23. 2. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 23. 2. 2006. Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 67)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 35, usnesení č. 2225).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 302, dokument 302/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 3. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 3. 2006 a přijal usnesení č. 305, které bylo rozdáno jako tisk 302/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 5. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 180/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Železnice

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: kolejové vozidlo, úvěr, záruka úvěruISP (příhlásit)