Sněmovní tisk 126
Vládní návrh zákona o léčivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Součková Marie.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 50, dokument 50/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Zuzana Roithová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Karel Tejnora).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 26. 3. 2003 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 50/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 27. 3. 2003 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 50/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 72).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Zákon vyhlášen 6. 5. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 129/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: distribuce, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, kontrola léčiv, veterinární léčivý přípravek

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)