Sněmovní tisk 1178
Novela z. o ochraně před škodami působenými tabák. výrobky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň, Jaromír Talíř, Vladimír Říha) předložila sněmovně návrh zákona 20. 10. 2005.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1178/0 dne 20. 10. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 10. 2005. Vláda zaslala stanovisko 18. 11. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 11. 2005 jako tisk 1178/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 11. 2005 (usnesení č. 516). Určil zpravodaje: Ing. Lucie Talmanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 8. 3. 2006 na 54. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 8. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2226).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Ochrana zdraví, Tabák, tabákové výrobky

Deskriptory EUROVOCu: kouření, tabák, zdravotní politika, zdravotní riziko

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)