Sněmovní tisk 1149
Vl. n. z. o zdravotnických zařízeních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Péče o zdraví, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: nemocniční zařízení, organizace zdravotnictví, státní zdravotní služba, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní systém, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit)