Sněmovní tisk 1129
Střednědobé výdajové rámce na 2007 a 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh Střednědobé výdajové rámce na léta 2007 a 2008

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 9. 2005 jako tisk 1129/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Zpravodajem určen Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 6. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1129/1 (doporučuje schválit).
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 22. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1129/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 2015).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: fiskální politika, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognózaISP (příhlásit)