Sněmovní tisk 1080
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Ústeckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 28. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: Šulc Jiří.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1080/0 dne 29. 7. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 8. 2005. Vláda zaslala stanovisko 1. 9. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 9. 2005 jako tisk 1080/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Komory, Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: neodkladná lékařská péče, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)