Sněmovní tisk 1030
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Robert Kolář předložil Senátu návrh zákona 17. 3. 2005. Návrh zákona rozeslán dne 18. 3. 2005 senátorům jako tisk 46/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 4. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 4. 2005 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 46/1 (odročuje jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 4. 2005 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 46/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 27. 4. 2005 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 46/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 5. 2005 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 46/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 6. 2005 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 46/5 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 6. 2005 a přijal usnesení č. 109, které bylo rozdáno jako tisk 46/6 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 101).
  Návrh projednán dne 28. 4. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát stanovuje (usnesení č. 125).
  Návrh projednán dne 23. 6. 2005 na 6. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 175).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 30. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: Kolář Robert, Jílek Adolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1030/0 dne 12. 7. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1030/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Majetek České republiky

Deskriptory EUROVOCu: dědictví, nemovitý majetek, obec, převod vlastnictví, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)