Sněmovní tisk 1029
Interpelace P. Hojdy na J. Paroubka ve věci železnič. přeložky Březno u Chom.-Chomutov

Dokument

Autor: Ing. Pavel Hojda

Úplný název: Písemná interpelace poslance Pavla Hojdy na předsedu vlády Jiřího Paroubka ve věci výstavby přeložky železniční trati za úsek Březno u Chomutova - Chomutov
Adresát: Ing. Jiří Paroubek
Podáno dne: 11. 5. 2006
Odesláno adresátovi: 12. 5. 2006
O zařazení na schůzi požádáno dne: 29. 6. 2005

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 6. 2005 jako tisk 1029/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: důlní provoz, stavba, stavební náklady, železniční dopravaISP (příhlásit)