Sněmovní tisk 1005
Vl.n.z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1005/0 dne 3. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 28., 29. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1793).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1005/3, který byl rozeslán 13. 12. 2005 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1480, usnesení č. 2100).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 1. 2006.
  Návrh zákona 15. 2. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 2. 2006 poslancům jako tisk 1005/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 2. 2006 poslancům jako tisk 1005/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 153, usnesení č. 2275).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 31. 3. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1005/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1005/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 19., 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 173, usnesení č. 2419).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 187/2006 Sb.Související tisk: 1006 (Novela z. o nemocenském pojištění - související).


Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: náklady na zdraví, nemoc, pojistné, pracovní nezpůsobilost, sociální dávky, výdaje na zdraví, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (46)ISP (příhlásit)