Sněmovní tisk 901
Dodatek 2 k Memorandu SOCRATE

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Tvrdík Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 901/0 dne 11. 4. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 4. 2001 (usnesení č. 397). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Laštůvka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 5. 2001 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1585).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 10. 2001 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 901/Z.
  • Zahraniční výbor vydal 1. 10. 2001 stanovisko doručené poslancům jako tisk 901/Z.
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 10. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 901/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1839).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 7. 11. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 29. 11. 2001.

Senát

 • PS

  Jaroslav Tvrdík předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 136/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Daniel Kroupa).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 11. 2001 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 136/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 136/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 136/3 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 12. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 1. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 3 pod číslem 4/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropská bezpečnost, evropská obranná politika, obranná politika, technologie, výzkum, Západoevropská unie, zbrojařský průmyslISP (příhlásit)