Sněmovní tisk 90
Vládní návrh novely zák. ČNR č. 61/88 Sb., o hornické činn.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 1998.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 30, dokument 30/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Alfréd Michalík) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová), Výbor pro evropskou integraci (JUDr.  Richard Salzmann).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 6. 1999 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 30/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 6. 1999 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 30/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 2. 6. 1999 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 30/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 6. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 6. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 6. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 6. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 128/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hornictví, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, pokuta, těžební průmyslISP (příhlásit)