Sněmovní tisk 891
Smlouva mezi ČR a SRN o spolupráci policejních orgánů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 891/0 dne 27. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 4. 2001 (usnesení č. 393). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 5. 2001 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1584).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1838).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 7. 11. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 11. 2001.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 140/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 140/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 12. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 8. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 40 pod číslem 91/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, Německo, policejní spolupráce, přeshraniční spolupráce, veřejná bezpečnost, veřejný pořádekISP (příhlásit)