Sněmovní tisk 865
Víceletá finanční dohoda mezi ČR a Komisí ES

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 865/0 dne 13. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 3. 2001 (usnesení č. 383). Určil zpravodaje: Ing. Jan Zahradil a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2001 na 35. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1545).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27. 6. 2001 na 37. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1653).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 17. 7. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 7. 8. 2001.

Senát

 • PS

  Jiří Rusnok předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 7. 2001 jako senátní tisk 80/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 7. 2001 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 80/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 80/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 8. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 22. 1. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 2 pod číslem 4/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská komise, finanční dohoda, finanční pomoc, podpora zemědělství, předvstupní pomoc, rozvoj venkova, veřejné výdajeISP (příhlásit)