Sněmovní tisk 840
Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 71, dokument 71/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 20. 6. 2001 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 71/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 6. 2001 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 71/2 (pozměňovací návrhy).
  Návrh zákona 28. 6. 2001 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 6. 2001 poslancům jako tisk 840/3.

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 7. 2001 na 37. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 196, usnesení č. 1680).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 2. 8. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 271/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: informační systém pro potřeby řízení, legitimita, místní orgány státní správy, sociální dávky, sociální zabezpečení, státní podporaISP (příhlásit)